Hufiec ZHP Ruda Śląska
ul. Szczęść Boże 4
41-700 Ruda Śląska

Godziny otwarcia
Biura Komendy Hufca

Poniedziałek 10.00 – 18.00
Wtorek 8.00 – 14.00
Środa 8.00 – 14.00
Czwartek 12.00 – 18.00

Konto bankowe:
Bank Śląski o/Ruda Śląska
27 1050 1331 1000 0010 0109 0859

Dane do faktury:
nabywca:
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Al. Harcerska 3b
41-500 Chorzów

odbiorca:
Hufiec ZHP Ruda Śląska
ul. Szczęść Boże 4
41-700 Ruda Śląska

NIP: 634-019-54-83
REGON: 240572621

Biuro Hufca – Ewa Waniek tel. 575 11 02 02
Komendant Hufca – hm. Marcin Różycki tel. 575 27 01 01
Skarbnik – phm. Łukasz Hendrysiak 

ewa.waniek@zhp.net.pl

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z MEDIAMI:

pwd. Krystian Niegel – Rzecznik Prasowy tel. 505 11 06 96
e-mail: krystian.niegel@zhp.net.pl

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ I OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ SERWISU:

hm. Marcin Różycki HR – Komendant tel. 575 27 01 01
pwd. Krystian Niegel – Rzecznik Prasowy tel. 505 11 06 96, admin@rudaslaska.zhp.pl