Dokumenty wewnętrzne ZHP dostępne po zalogowaniu się do harcerskiego internetu 

Dokumenty AKCJI LATO 2021

Uczestnik zostaje wpisany na listę uczestników po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej karty uczestnika wypoczynku.
Oświadczenia rodziców powinny być wypisane i dostarczone w dniu WYJAZDU

Dokumenty - Obóz sportowy KS ZGODA

Uczestnik zostaje wpisany na listę uczestników po dostarczeniu prawidłowo wypełnionych warunków uczestnictwa.
Oświadczenia rodziców powinny być wypisane i dostarczone w dniu WYJAZDU

Dokumenty - Obóz Drogi Neokatechumenalnej

Uczestnik zostaje wpisany na listę uczestników po dostarczeniu prawidłowo wypełnionych warunków uczestnictwa.
Oświadczenia rodziców powinny być wypisane i dostarczone w dniu WYJAZDU