Struktura

Komendant hm. Marcin Różycki HR
marcin.rozycki@zhp.net.pl 

Zastępca Komendanta ds. organizacyjnych
pwd. Dawid Grzyb
dawid.grzyb@zhp.net.pl 

Zastępca Komendanta ds. programu
phm. Sylwia Kolonko HO
sylwia.kolonko@zhp.net.pl

Zastępca Komendanta ds. Akcji Letniej i Zimowej oraz wypoczynku śródrocznego
pwd. Anna Kmita
anna.kmita@zhp.net.pl

Skarbnik phm. Łukasz Hendrysiak
lukasz.hendrysiak@zhp.net.pl

Komendant ośrodka w Kuźnicy Brzeźnickiej
hm. Onufry Szałkiewicz

Członek komendy ds. ksztalcenia i pracy z kadrą
hm. Anna Szymańska HR
anna.szymanska@zhp.net.pl

Członek komendy ds. pozyskiwania środków hm. Patrycja Hanuszkiewicz HR
patrycja.hanuszkiewicz@zhp.net.pl

Członek komendy ds. domu harcerza
pwd. Michał Psurek 

Komisja rewizyjna Hufca

Przewodniczący
hm. Danuta Fałek
Członkowie
phm. Damian Wandzik – zastępca przewodniczącego
phm. Agnieszka Prudło – sekretarz
phm. Rafał Biegaj HO 
pwd. Damian Susek

Kwatermistrz 
phm. Andrzej Pakosz

Szef Domu Harcerza
pwd. Michał Psurek HO
michal.psurek@zhp.net.pl

Rzecznik prasowy oraz Szef Zespołu Promocji i Informacji
pwd. Krystian Niegel
krystian.niegel@zhp.net.pl